ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ครบ70931.672ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ87319.25ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0