กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน974068.0939455.03.6 %1.549175.898195408.13-297.4 %0.0
รวม 974,068 939,455 3.55 % 1.5 49,176 195,408 -297.37 % 0.0