กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร1860857.8253060.086.4 %5.074970.8985826.072392.2 %5.0
รวม 1,860,858 253,060 86.40 % 5.0 74,971 5,826 92.23 % 5.0