กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร614067.0294000.052.1 %5.025278.80913447.12746.8 %5.0
รวม 614,067 294,000 52.12 % 5.0 25,279 13,447 46.80 % 5.0