กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร2892053.8805468.072.1 %5.0200759.8410604.45794.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8657.450210834.0-25.1 %0.01866.3201841.3770154.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 17283.20022232.069.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 33919.781893.051.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 2,911,914 820,427 71.83 % 5.0 202,626 11,446 94.35 % 5.0