กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน621150.75321485.048.2 %5.029915.6488009.236373.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร13524.8831834.0-135.4 %0.04637.48972389.886548.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่8648.45028772.0-1.4 %0.07661.71971614.164178.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี5654.279811384.0-101.3 %0.015016.133728.351175.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์6008.7713072.5-117.6 %0.09059.32032846.654568.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร6850.81987800.0-13.9 %0.010097.753965.333560.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 5740.4816755.0-191.9 %0.011319.933023.39473.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี4554.716052.0-32.9 %0.08623.11042052.370476.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา4443.85019656.0-117.3 %0.07946.50982600.027367.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี17457.0716209.687.1 %3.59712.76953959.35359.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท4054.55017.0-23.7 %0.05458.87011895.381565.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ5460.08016746.2002-23.6 %0.012189.432390.764480.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร6673.21976497.02.6 %1.08462.962196.979574.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย6128.31018152.8501-33.0 %0.012659.693609.116571.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่37609.8989729.599674.1 %5.016176.773331.792579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง6577.58016351.03.4 %1.57670.713098.349959.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด3429.226025.5-75.7 %0.05787.0703735.8035387.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก6517.60017798.0-19.6 %0.013806.173204.644576.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก4525.70025387.0-19.0 %0.05218.26031544.169970.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม5256.29985313.0-1.1 %0.05231.66991393.921573.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม3774.489802.5498-159.7 %0.08063.982729.910666.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา7390.879911523.0-55.9 %0.015501.692745.2582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช6179.919919890.0-221.8 %0.010823.8992166.930980.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์6174.200215408.0-149.6 %0.010744.662964.13472.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี5459.2311375.0-108.4 %0.03320.67991480.621955.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส5967.330114957.5-150.7 %0.07339.234415.685539.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน5002.549841.30000399.2 %5.011598.1094111.632864.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ5419.33018600.0-58.7 %0.07186.08983267.855554.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์5062.39995997.0-18.5 %0.011006.12131.647580.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี6904.2311803.2-71.0 %0.05863.56982438.702458.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4463.718060.3301-80.6 %0.08651.26954229.071351.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี4045.36996184.0698-52.9 %0.07531.964455.927240.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี5344.720211605.8-117.1 %0.04884.41023926.863519.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5326.966211.0-16.6 %0.06458.60012120.960467.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา4849.239370.5-93.2 %0.08809.43952221.261574.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา5989.359912446.0-107.8 %0.09903.16991855.549481.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง6392.719716429.5-157.0 %0.06450.62991573.190475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร5087.850112086.1-137.5 %0.07373.00982020.6472.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก4242.06019164.0098-116.0 %0.011225.8593149.354571.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี4861.910213828.0-184.4 %0.08543.81052000.27576.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์6696.08989743.1904-45.5 %0.012186.352194.575482.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่4757.71978907.2002-87.2 %0.08801.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต7874.5416756.0-112.8 %0.02770.10011428.980548.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม4463.10016569.29-47.2 %0.07914.75981146.46485.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร3335.320129200.0-775.5 %0.07153.25983073.379957.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน5239.91992858.045.5 %5.012165.73346.336472.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร5159.31018069.5-56.4 %0.07077.93021916.32772.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา6374.10015389.339815.4 %5.07379.961694.108477.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด5619.68027788.0-38.6 %0.010411.931364.266586.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง4887.850133.3499.3 %5.06301.45022103.21966.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง6032.180211088.0-83.8 %0.06520.59963006.075953.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี5621.220212309.0-119.0 %0.08525.91022025.627476.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี5140.011284.801-119.5 %0.08583.42972794.234967.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง6423.24029600.0-49.5 %0.012134.83028.620475.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน6539.219712573.4-92.3 %0.07461.45021809.602975.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย3063.07986546.0-113.7 %0.011503.6992650.975177.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ4455.773906.850112.3 %5.010170.572029.721480.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร6091.37996433.1401-5.6 %0.010628.413443.255967.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา6891.990215937.99-131.3 %0.09487.02532.184173.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล13329.10922742.061-70.6 %0.05612.26032473.11655.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ7383.370119315.0-161.6 %0.04156.74021883.67954.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม4671.18026069.3999-29.9 %0.02363.92991955.061517.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร70328.38313284.081.1 %5.04300.712305.025446.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว45169.8988253.081.7 %5.09775.32034220.66856.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี8381.059612254.0-46.2 %0.06611.53032003.069.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี5025.14017926.6001-57.7 %0.03238.46883.6044972.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย5404.9611824.29-118.8 %0.08827.54982890.546167.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี5266.43022554.0451.5 %5.08006.522655.766.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี5026.71978450.0996-68.1 %0.012300.023166.38774.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์5235.735488.0-4.8 %0.09755.20022496.842374.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย6420.7115145.88-135.9 %0.03791.57012646.678530.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู3139.91991667.5846.9 %5.06751.83012044.57869.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง5980.66998160.0-36.4 %0.04106.83983327.936519.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ5000.91998430.0-68.6 %0.06168.33012158.49965.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี4650.200212276.25-164.0 %0.011696.593481.19970.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์2107.939918744.0-789.2 %0.09828.86046745.636731.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี3881.18024899.7998-26.2 %0.09315.04982257.070875.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี7763.526693.013.8 %5.013639.055167.496662.1 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ18978.6873074.938-285.0 %0.010482.233002.412671.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17407.118848.74-8.3 %0.013882.344983.523464.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง52863.35967938.0-28.5 %0.07595.54589.155839.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี10793.2531664.01-193.4 %0.09337.80082684.649971.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง10587.6636237.0-242.3 %0.012279.554073.573566.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี18312.3326703.938-45.8 %0.012457.351695.80686.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย9529.129921375.0-124.3 %0.06205.481715.54772.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด24264.1645823.0-88.9 %0.03694.14012083.30443.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร15898.5247377.281-198.0 %0.06080.35012353.14561.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี30615.05146899.82-53.2 %0.05450.85995225.36874.1 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส22160.3525067.73-13.1 %0.07704.44972112.481972.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่29635.12939838.23-34.4 %0.016227.382715.177583.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง31766.64171725.0-125.8 %0.09868.08984142.463458.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด51996.7752633.0-1.2 %0.04272.37994293.6553-0.5 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา23538.8421763.07.5 %3.515791.24593.541570.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช54694.2550515.0787.6 %3.511902.74984.109958.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย24532.55140630.078-65.6 %0.06491.58015210.317419.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา17011.8226004.82-52.9 %0.07664.79983451.2555.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง40774.60960401.211-48.1 %0.012377.873290.573.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ23905.45932424.0-35.6 %0.04815.35011525.700468.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์38891.0760109.891-54.6 %0.016748.823513.30279.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา59305.39174994.883-26.5 %0.010805.6095823.818846.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี63253.289119642.0-89.1 %0.05795.231078.898481.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี39080.60938577.01.3 %0.58455.15044498.2546.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี54114.03965190.711-20.5 %0.013022.544209.497667.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต76882.242155210.53-101.9 %0.07760.62015467.7529.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด84441.60982497.02.3 %1.05587.43992187.226660.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท89043.758194701.0-118.7 %0.05806.33982776.56152.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช51428.6899959.047-94.4 %0.06805.54985795.954114.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี5580.879944702.281-701.0 %0.02532.68994129.1733-63.0 %0.0
รวม 2,298,325 2,876,519 -25.16 % 0.0 944,457 318,152 66.31 % 5.0