สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ484852.72273000.043.7 %5.025685.274624.684182.0 %5.0
รวม 484,853 273,000 43.69 % 5.0 25,685 4,625 81.99 % 5.0