กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์597155.81458971.023.1 %5.031319.519720.681669.0 %5.0
รวม 597,156 458,971 23.14 % 5.0 31,320 9,721 68.96 % 5.0