สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า617126.88128136.779.2 %5.025428.8981767.449593.0 %5.0
รวม 617,127 128,137 79.24 % 5.0 25,429 1,767 93.05 % 5.0