สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 702204.13610284.013.1 %5.034849.5236653.523-5.2 %0.0
รวม 702,204 610,284 13.09 % 5.0 34,850 36,654 -5.18 % 0.0