สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3624945.02106271.041.9 %5.041170.328096.401980.3 %5.0
รวม 3,624,945 2,106,271 41.90 % 5.0 41,170 8,096 80.33 % 5.0