สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี696044.81600469.013.7 %5.039147.3792762.019592.9 %5.0
รวม 696,045 600,469 13.73 % 5.0 39,147 2,762 92.94 % 5.0