สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม867088.75824244.04.9 %2.034698.1215604.969783.8 %5.0
รวม 867,089 824,244 4.94 % 2.0 34,698 5,605 83.85 % 5.0