กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า644450.63818000.0-26.9 %0.042061.418434925.41-934.0 %0.0
รวม 644,451 818,000 -26.93 % 0.0 42,061 434,925 -934.02 % 0.0