กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 3319302.32470604.025.6 %5.062575.542737.07431.7 %5.0
รวม 3,319,302 2,470,604 25.57 % 5.0 62,576 42,737 31.70 % 5.0