กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง1423313.42801844.0-96.9 %0.090468.599691.195-10.2 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)72333.406150459.0-108.0 %0.025503.18230827.5-20.9 %0.0
รวม 1,495,647 2,952,303 -97.39 % 0.0 115,972 130,519 -12.54 % 0.0