กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท1407468.01363838.03.1 %1.554721.31328123.94948.6 %5.0
รวม 1,407,468 1,363,838 3.10 % 1.5 54,721 28,124 48.61 % 5.0