กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์1987107.11421811.028.4 %5.038074.9187661.549879.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1589301.61537000.03.3 %1.57239.01246.621982.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา56184.2316116.071.3 %5.0197.82001146.7525.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1768610.51388000.021.5 %5.010078.1420779.445-106.2 %0.0
สำนักข่าว101680.95390000.0-283.6 %0.033567.1811026.33967.2 %5.0
รวม 5,502,885 4,752,927 13.63 % 5.0 89,157 40,861 54.17 % 5.0