กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ1177035.4968802.1317.7 %5.039685.16831025.86921.8 %5.0
รวม 1,177,035 968,802 17.69 % 5.0 39,685 31,026 21.82 % 5.0