กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1559736.1920465.041.0 %5.069463.53162341.87910.3 %5.0
รวม 1,559,736 920,465 40.99 % 5.0 69,464 62,342 10.25 % 5.0