กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1918312.01420017.026.0 %5.0124858.6746895.57462.4 %5.0
รวม 1,918,312 1,420,017 25.98 % 5.0 124,859 46,896 62.44 % 5.0