กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 654875.5661933.0-1.1 %0.036105.14112265.64366.0 %5.0
รวม 654,876 661,933 -1.08 % 0.0 36,105 12,266 66.03 % 5.0