กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 848869.0219000.074.2 %5.034926.3918841.466874.7 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน355008.25314316.011.5 %5.017240.356676.502961.3 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง113433.6632820.01271.1 %5.07091.75984806.049832.2 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน68075.64839913.5941.4 %5.01890.0601412.5435278.2 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง85504.52334514.87959.6 %5.06417.06014162.449735.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก79634.48449397.0238.0 %5.08523.12016585.789122.7 %5.0
รวม 1,550,526 689,962 55.50 % 5.0 76,089 31,485 58.62 % 5.0