กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 755623.69702772.07.0 %3.537602.824448.123588.2 %5.0
รวม 755,624 702,772 6.99 % 3.5 37,603 4,448 88.17 % 5.0