กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 829106.06638509.023.0 %5.045072.4186860.121184.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี34826.55126218.44924.7 %5.014286.964461.12468.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)33495.19137763.031-12.7 %0.012045.033895.067.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี33942.53931662.0516.7 %3.014682.827073.699751.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา31976.6628830.09.8 %4.511602.1991512.143487.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร37896.2536487.683.7 %1.516132.926790.599657.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง31715.04123987.524.4 %5.012560.522808.75177.6 %5.0
รวม 1,032,958 823,458 20.28 % 5.0 126,383 33,401 73.57 % 5.0