กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2272288.51677045.026.2 %5.033184.8525069.7384.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม8759.11044766.045.6 %5.0399.23999379.088995.0 %2.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว9867.34961827.081.5 %5.0322.32001266.19817.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี9677.17973614.062.7 %5.0497.58002167.96766.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)9717.95021888.080.6 %5.0563.46002186.99866.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี13943.613296.076.4 %5.0369.66508.35449-37.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา9101.58981891.079.2 %5.0372.72700.87952-88.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี9782.041776.081.8 %5.0298.385.699999898.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)6863.37994551.033.7 %5.0131.040016.095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)9269.00986.099.9 %5.0133.92130.350012.7 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)6863.37998191.0-19.3 %0.0104.46180.0-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท15995.6731310.58-95.7 %0.0317.28633.91199-99.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด13950.632278.083.7 %5.0356.22589.07751-65.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม9437.46973785.059.9 %5.0300.54001485.754-61.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์9601.42974569.052.4 %5.0407.76001233.5229842.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)9601.42972114.078.0 %5.0207.78285.66299-37.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี9770.01497.430184.7 %5.0230.70001415.33051-80.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี10276.22253.078.1 %5.0309.23999491.48151-58.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)7570.272167.071.4 %5.0242.22275.80051-13.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา9344.42976305.032.5 %5.0322.73999393.26102-21.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว8777.06056.099.9 %5.0368.94444.59998-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง15630.52940526.5-159.3 %0.0328.98001169.237548.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี11587.475187.055.2 %5.0318.48001425.33499-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี9434.72953756.060.2 %5.0334.56454.64148-35.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)9404.37014223.055.1 %5.0415.67999294.9930129.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี12324.333464.071.9 %5.0349.26001419.9155-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)8909.28036.099.9 %5.0351.84405.13248-15.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 7957.20021099.086.2 %5.0261.64999329.40298-25.9 %0.0
รวม 2,545,706 1,823,398 28.37 % 5.0 41,802 14,348 65.68 % 5.0