สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ825909.31473000.042.7 %5.043821.753864.091.2 %5.0
รวม 825,909 473,000 42.73 % 5.0 43,822 3,864 91.18 % 5.0