สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน604276.06275929.3454.3 %5.031340.1021436.887995.4 %5.0
รวม 604,276 275,929 54.34 % 5.0 31,340 1,437 95.42 % 5.0