กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ538012.88185113.065.6 %5.031665.2793581.982488.7 %5.0
รวม 538,013 185,113 65.59 % 5.0 31,665 3,582 88.69 % 5.0