กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน572952.69159649.072.1 %5.033250.48811533.13365.3 %5.0
รวม 572,953 159,649 72.14 % 5.0 33,250 11,533 65.31 % 5.0