สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1055187.5587141.7544.4 %5.033066.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,055,188 587,142 44.36 % 5.0 0 0 0.00 % 0.0