กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ1237555.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040232.3410150.01274.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 40,232 10,150 74.77 % 5.0