กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 811103.69532194.534.4 %5.033441.2424968.546985.1 %5.0
รวม 811,104 532,195 34.39 % 5.0 33,441 4,969 85.14 % 5.0