กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1003917.1872051.1313.1 %5.039907.189038.24977.4 %5.0
รวม 1,003,917 872,051 13.14 % 5.0 39,907 9,038 77.35 % 5.0