กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1240570.51297198.9-4.6 %0.040494.96112265.24369.7 %5.0
รวม 1,240,571 1,297,199 -4.56 % 0.0 40,495 12,265 69.71 % 5.0