กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1159714.11053915.49.1 %4.539294.3598231.951279.1 %5.0
รวม 1,159,714 1,053,915 9.12 % 4.5 39,294 8,232 79.05 % 5.0