สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1952977.41182893.039.4 %5.075154.07836775.07451.1 %5.0
รวม 1,952,977 1,182,893 39.43 % 5.0 75,154 36,775 51.07 % 5.0