กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 3076447.32802424.08.9 %4.074000.33649746.032.8 %5.0
รวม 3,076,447 2,802,424 8.91 % 4.0 74,000 49,746 32.78 % 5.0