กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1280799.0802450.2537.3 %5.042070.79733908.56619.4 %5.0
รวม 1,280,799 802,450 37.35 % 5.0 42,071 33,909 19.40 % 5.0