กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1056222.5704000.033.3 %5.040601.28922565.61544.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี70541.60268102.4613.5 %1.512095.6411222.7187.2 %3.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย61062.03952409.2514.2 %5.09556.62018301.837913.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท56810.34884438.0-48.6 %0.09488.46973775.260.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี68022.64847134.00830.7 %5.07250.58014613.200236.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต71932.27344964.85937.5 %5.07591.62013946.299848.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานีไม่ครบ70743.156ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,384,591 1,001,049 27.70 % 5.0 86,584 54,425 37.14 % 5.0