กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2047085.4857537.058.1 %5.045785.28130309.033.8 %5.0
รวม 2,047,085 857,537 58.11 % 5.0 45,785 30,309 33.80 % 5.0