กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม593800.69159404.073.2 %5.031002.3984283.877486.2 %5.0
รวม 593,801 159,404 73.16 % 5.0 31,002 4,284 86.18 % 5.0