สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม986373.0941554.134.5 %2.039222.4315827.02859.6 %5.0
รวม 986,373 941,554 4.54 % 2.0 39,222 15,827 59.65 % 5.0