กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 5257569.0466135.091.1 %5.041270.39117652.88357.2 %5.0
รวม 5,257,569 466,135 91.13 % 5.0 41,270 17,653 57.23 % 5.0