กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 589349.69199670.5566.1 %5.033535.028829.242273.7 %5.0
รวม 589,350 199,671 66.12 % 5.0 33,535 8,829 73.67 % 5.0