กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 2433011.81557000.036.0 %5.0117276.5232009.29772.7 %5.0
รวม 2,433,012 1,557,000 36.01 % 5.0 117,277 32,009 72.71 % 5.0