กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน337984.057000.083.1 %5.031696.5595347.130483.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ549622.75182367.9866.8 %5.08930.33986781.755424.1 %5.0
รวม 887,607 239,368 73.03 % 5.0 40,627 12,129 70.15 % 5.0