กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.ธนบุรี 165880.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03369.43994293.4512-27.4 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 3030969.3807798.073.3 %5.03212.12993877.5579-20.7 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1015231.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014335.1094637.691467.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางคลองเปรม782572.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013635.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร777667.13527433.032.2 %5.016838.7620676.133-22.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรีไม่ครบ387636.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3389.6484ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,808,637 1,335,231 0.00 % 0.0 37,755 33,485 0.00 % 0.0