กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2643165.51526057.042.3 %5.053458.14147269.20311.6 %5.0
รวม 2,643,166 1,526,057 42.26 % 5.0 53,458 47,269 11.58 % 5.0