สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 584110.25194062.1766.8 %5.030026.8794648.610484.5 %5.0
รวม 584,110 194,062 66.78 % 5.0 30,027 4,649 84.52 % 5.0